Siin on turvaline

UKM-siin on turvaline !

Oleme liitunud “SIIN ON TURVALINE” ettevõtete nimistuga ning
kinnitame, et oleme teinud omalt poolt kõik, et kaitsta külalisi võimaliku nakkusohu eest.
Palume külastades hoida 2+2 vahemaad ning kanda maski!

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

  • UKM suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatesse tervise ja turvalisuse nõuetesse ning tagab, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule.
  • UKM informeerib ettevõtte töötajaid nakkusohust ja tuletab personalile järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.
  • Teenusepakkuja informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest.
  • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.
  • Teenindajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud.
  • Teenindajad ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palutakse koju minna.
  • Ettevõttes õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutatakse ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgitakse nii välis- kui sisetemperatuuri.

Comments are closed.