Kunstnikele ja näituste korraldajatele

Näituste korraldamiseks palume ühendust võtta e-posti aadressil – muuseum @ mona . ee

Oma e-kirjas ootame infot:
– näituse kirjeldus
– osaleja või osalejate CV-d
– näitusega seonduv pildi- või videomaterjal (sobivad ka viited internetis olevatele lehekülgedele)
– näituse soovitavat toimumisaega (kuu, kvartal)