Näituste korraldamiseks palume ühendust võtta e-posti aadressil - muuseum @ chaplin . ee

Oma e-kirjas ootame infot:
- näituse kirjeldus
- osaleja või osalejate CV-d
- näitusega seonduv pildi- või videomaterjal (sobivad ka viited internetis olevatele lehekülgedele)
- näituse soovitavat toimumisaega (kuu, kvartal)

UKM_Rüütli40a_II_korrus-skeem