Läänemere idakaldal elavatel rahvastel täitus 100 aastat riiklikku iseseisvust. Nüüd on aeg selg sirgu ajada ja maailmale näidata, et suudame koos ühiseid rahuprojekte ellu viia. Loodame Poola, Soome, Läti, Leedu ja Eesti Vabariikide eestvedamisel valmis ehitada Läänemere rahvaste kultuurituru, kus on edaspidi ruumi kõigile Läänemere-äärsetele riikidele. Et üheksa riigi (pluss autonoomse Ahvenamaa) ujuvpaviljonid hakkavad paiknema Pärnu südalinna sadamakai ääres, siis nimetagem moodsat kultuuriturgu julgelt Läänemere Kunstisadamaks!

Võistlustingimused

Korraldaja: Eesti Arhitektide Liit
Toimumiskoht: Eesti
Osavõtt: Rahvusvaheline
Väljakuulutamise kuupäev: 01.07.2013
Võistlustööde esitamise tähtaeg: 10.10.2013 00:00
Võitjate väljakuulutamise kuupäev: 15.11.2013

Eesti Arhitektide Liit koostöös SA Uue Kunsti Muuseumi ja Pärnu Linnavalitsusega kuulutasid 1. juulil välja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse Läänemere kunstipargi loomiseks Pärnusse. Konkursi eesmärk on leida parim arhitektuurne ja planeeringuline visioon Läänemere-äärsete riikide kunstipargi edasisel arendamisel. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10.10.2013 ning võitjad kuulutatakse välja 15.11. 2013. Võistluse preemiafondi suurus on 12 000 EUR.

Läänemere Kunstipark hakkab paiknema Pärnu linnas, Pärnu jõe vasakkaldal, kesklinna ainsa autosilla, ajaloolise Suursilla vahetus naabruses. Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse kunstipargis eksponeerima mereriikide rahvakunsti ja kutseliste loojate meistriteoseid. Esindatud on 10 meie ühise mere kallastel asuvat maad: Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi ja Soome koos autonoomse Ahvenamaaga.

Arhitekt Jaak Huimerinna idee järgi peaksid paviljonid olema laevad või veesõidukid ning konkursi tingimuste kohaselt ehitatakse ujuvpaviljonid mobiilsetena, et külmade saabudes saaks neid pukseerida Talvesadamasse.

“Meile hakkas paviljonide vee peale minemise mõte meeldima, sest kuna on tegu Läänemeremaade ühise teemapargiga, sobivad meri ja jõgi selleks suurepäraselt. Kui näitusepaviljonid on mobiilsed, saab neid vajadusel transportida ka Kihnu, Haapsallu või isegi Riiga ning see annab väljapanekule lisaväärtuse.” rääkis Uue Kunsti Muuseumi SA juht Mark Soosaar, kes on Läänemere Kunstipargi ideed koos mõttekaaslastega arendanud juba pikka aega.

Tänase visiooni järgi on kavas rajada Läänemere Kunstipark kahes osas. Maapealne osa, kus asuvad üldkasutatavad hooned, ja veepealne osa, kus asuvad kümme rahvuslikku ujuvpaviljoni. Visioonikonkursi raames tuleb leida nii ruumiline lahendus Pärnu jõe vasakkaldal asuvale, Suursillast ülemjooksu poole jäävale pargile ning garaaþide ja ajaloolise graniitkai alale kui ka esitada kuival maal asuva peahoone arhitektuurne eskiislahendus ja välja pakkuda vees asuva ühe näidispaviljoni eskiis.

“Kunstipargi eesmärk on kujundada Pärnus välja jõe- ja merelinnale iseloomulik miljöö, kus pargimiljööle sekundeerivad vee peal ujuvad näitusepaviljonid. Kunstipargi projekt elavdab Pärnu Kontserdimaja ja jõe vasakkalda vahele jäävat ala ning on atraktiivseks visiitkaardiks Pärnusse saabujatele,” lausub þürii liige, arhitekt Indrek Näkk.

Ideekonkursi korraldaja on SA Uue Kunsti Muuseum koostöös Pärnu Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 10.10.2013 ning võitjad kuulutatakse välja 15.10. 2013. Võistluse preemiafondi suurus on 12 000 EUR, millest esikoha preemia suurus on 5000 eurot, teine ja kolmas koht vastavalt 2000 ja 1000 eurot ning lisaks antakse välja kaks ergutuspreemiat.

Võistlusala

laanemerekunstipark_alus

Vaade võistlusalale

web_9044

Vaade võistlusalale

web_9048