Peeglimees

PEEGLIMEES

MIRROR MAN.

Czhec artist Stanislav Müller visited Museum of New Art in spring 2010 and left his mirror-coat in exposition of MAN & WOMAN until autumn.

Tšehhi kunstnik Stanslav Müller külastas Pärnu Uue Kunsti Muuseumit 2010. aasta kevadel ning jättis oma peegelmundri MEHE & NAISE ekspositsiooni kuni sügiseni.

Tags: No tags

Comments are closed.