Eesti Arhitektide Liit annab teada, et eile õhtul, 11.detsembril kuulutas kultuuriminister Urve Tiidus Tallinnas Eesti Arhitektuurimuuseumis välja Läänemere kunstipargi arhitektuurivõistluse tulemused. Võistluse võitis töö märgusõnaga „KGAMMP”, mille autorid on Poola arhitektuuribüroo WXCA sp z.o.o arhitektid eesotsas Malgorzata Dembowska ja Marta Sekulska-Wronskaga, kes olid kohal ka preemiat vastu võtmas. Võidutöö preemia suurus on 5000 eurot.

Võistlusega sooviti leida parim ruumilahendus Läänemere-äärsete riikide kunstipargi loomiseks Pärnu linnasüdamesse. Kunstipark hakkab paiknema Pärnu jõe vasakkaldal sealse ainsa autosilla, ajaloolise Suursilla vahetus naabruses. Läänemere kunstipargi ujuvpaviljonidel hakatakse eksponeerima Läänemere-äärsete riikide kunsti, arhitektuuri, filmi ja rahvakultuuri.
Rahvusvahelise þürii hinnangul iseloomustab võidutööd silmapaistev disain ja tugev urbanistlik kontseptsioon. See oli üks väheseid võistlustöid, mille autorid on mõelnud kasutatavusele terviklikul ja praktilisel viisil. Töös vaadati jõekaldast kaugemale ja pakuti välja lahendusi ka ülejäänud rannaalale. Þürii sõnul toob selline visioon Pärnusse uue maamärgi, millest võib saada suurepärane platvorm Läänemere-maade kunstnike tööde esitlemiseks. Võidutööd peeti parimaks kunstiliseks lahenduseks mineviku ja tuleviku sidumiseks ajaloolises hansalinnas.
Läänemere kunstipargi rahvusvaheline arhitektuurivõistlus kestis pisut üle kolme kuu ja sellele esitati 78 võistlustööd 21 riigist üle maailma. 73 kvalifitseerunud tööst valis þürii välja kolm põhipreemia saajat, kaks ergutuspreemia saajat ja ühe eripreemia saaja.

Teise preemia vääriliseks pidas þürii võistlustööd märgusõnaga „A Welcoming Fortification”, mille autorid on Londoni arhitektuuribüroo Stanton Williams arhitektid Akira Kindo, Kristof Keerman, Chris Ainoo, Francesca Bergamini jt. Teise preemia suurus on 3000 eurot. Þürii hinnangul on tegu võistluse ühe läbimõelduma tööga, kus kasutatakse suurepärast ideed mängida Pärnu linna keskaegse linnusega, et ühendada minevik tänapäevaga.

Kolmanda preemia suurusega 2000 eurot pälvis võidutöö märgusõnaga „Tuututama”, mille autorid on Hispaania arhitektuuribüroode Acha Zaballa Arquitectos Scp ja Bilbao Architecture Team Spl arhitektid. Unustamatu disain teeb sellest võistluse kõige atraktiivsema töö, mille selget seisukohavõttu pole võimalik eirata.

Ergutuspreemia (mõlemad väärtuses 1000 eurot) anti tööle märgusõnaga „Veemaailm”, mille autorid on Ra Luhse, Tanel Tuhal ja Timo Titma Arhitektuuribüroost Luhse ja Tuhal OÜ ja „Landmark”, mille autor on Rumeenia arhitekt Bogdan Neagu.

Lisaks andis þürii välja eripreemia võistlustööle märgusõnaga „Vaiaväli”, mille autor on Stuudio Tallinn arhitekt Villem Tomiste. Selle töö puhul hinnati silmapaistvat ja inspireerivat visiooni atraktiivsest valgustussüsteemist, mille ideid võiks tulevikus kasutada kogu Pärnu sadamapiirkonnas. Eripreemia auhinna 700 eurot pani välja Pärnu Sadam.

Läänemere kunstipargi þürii oli rahvusvaheline ja kõrgetasemeline. Sellesse kuulusid kunstiajaloolane Edward Lucie-Smith Inglismaalt, Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, arhitektid Kim Utzon Taanist, Pekka Vapaavuori Soomest, Ilmar Reepalu Rootsist, Indrek Näkk ja Jaak Huimerind Eesti Arhitektide Liidust, Uue Kunsti Muuseumi SA juht Mark Soosaar ja Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon.
Võistlejatel tuli leida nii ruumiline lahendus Pärnu jõe vasakkaldal asuvale, Suursillast ülemjooksu poole jäävale pargile ning garaaþide ja ajaloolise graniitkai alale kui ka esitada kuival maal asuva peahoone arhitektuurne eskiislahendus ja välja pakkuda vees asuva ühe näidispaviljoni eskiis.

Võistluse korraldasid SA Uue Kunsti Muuseum koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Pärnu Linnavalitsusega. Preemiafondi suurus on 12 000 eurot, millest peapreemiat (5000 eurot) rahastas Eesti Kultuurkapital.

Kõikide võistlustöödega on võimalik tutvuda alates 11. detsembrist kuni jaanuari lõpuni Tallinnas Eesti Arhitektuurimuuseumis.
Auhinnatud tööde fotod leiab siit:
http://www.arhliit.ee/kalender/yritused/laanemere-kunstipargi-auhinnatseremoonia/