M. Üksine.Septembrilõpu vihm_72x100cm

Eesti Akvarellistide Ühenduse näitus KOOSKÕLAD

11.02.-02.04.2023
Näitusel osalevad Eesti Akvarellistide Ühenduse liikmed ja mõned kutsutud kunstnikud väljastpoolt ühendust,

Näitusel “Kooskõlad” osalevate kunstnike eesmärk on otsida ja märgata kooskõlasid, et neid akvarellmaalis jäädvustada.
Kas kooskõlas olemise poole püüdlemine on inimese loomulik instinkt? Kas kooskõla võib märgata, otsida ja leida kõiges, kõigis? Kuidas tekib kooskõla või on see juba olemas?

Hetkel on maailmas palju ebakõla, mis paneb kahtlema tänapäeva inimese võimes, oskuses ja tahtes elada kooskõlas nii enda, teiste elusolendite kui ümbritseva keskkonnaga. Et mitte kutsuda kunstnikke üles kõike seda negatiivset esile tooma, siis selle näituse eesmärk on märgata ja leida seda, kus me oskame, tahame, saame olla kooskõlas. Ja kindlasti ka mõtestada enda jaoks, mis on kooskõla. Vahel võib ka olla nii, et ühe kooskõla võib olla teise ebakõla?

Mariann Hakk-Eve “MAHAJÄETUD MAJA”

Comments are closed.